Hofvijver in avondlicht

Aanbestedingscentrum

Aanbestedingscentrum

Aanbestedingscentrum Techniek Nederland is een onafhankelijke organisatie die de belangen van installatiebedrijven behartigt bij aanbestedingsprocedures. Het Aanbestedingscentrum ondersteunt installatiebedrijven en technisch dienstverleners op het gebied van aanbestedingen en contractvorming van installatietechnische werken in Nederland met kennis, expertise en praktisch (juridisch) advies.

Nieuws

Verbinding-08-2020-1600x900

Nieuwe naam SMI en Magazine ‘Aanbesteden, de techniek van het doorbouwen’

In plaats van het jaarlijkse aanbestedingscongres hebben het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra en het Aanbestedingscentrum Techniek Nederland (nieuwe naam SMI) samen een magazine gemaakt, genaamd ‘Aanbesteden, de techniek van het doorbouwen’.

Aanbestedingscentrum

Branches willen één veiligheidssysteem

Twaalf branches die direct te maken hebben met de bouw willen dat alle losse veiligheidsinitiatieven zoals de veiligheidsladder en VCA worden gecombineerd tot één systeem. De gezamenlijke branches vinden de veiligheidsladder, die een aantal aannemers wil invoeren voor het grootste deel van hun leden, een te forse administratieve en financiële last.

Aanbesteden-laptop-1600

Praktische handreiking voor bepaling gunningscriteria beschikbaar

De Handreiking ‘Tool voor bepaling gunningscriteria’ (voorheen ‘De EMVI-TOOL’) is nu algemeen beschikbaar. Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Nevi, Techniek Nederland en de brancheorganisaties BNA, Cumela en MKB Iinfra. Deze tool biedt de inkooppraktijk een overzichtelijk afwegingskader voor de bepaling van gunningscriteria die innovatiegericht en duurzaam inkopen bevorderen.


SMI-template-banner-homepage
SMI-template-banner-homepageHandreiking Tenderkostenvergoeding

De handreiking tenderkostenvergoeding is een toelichting op bestaande wet- en regelgeving.

Het geeft meer duidelijkheid over wanneer een tenderkostenvergoeding op zijn plaats is en geeft richtlijnen over de hoogte van de vergoeding. Aanbestedende diensten het gebruiken om een tenderkostenbeleid te maken.

Grondslagen

Drempelwaarden Europees Aanbesteden

Overheidsopdrachten met een waarde boven de drempel- bedragen, moeten volgens Europese regels worden aanbesteed.

De Europese Commissie stelt elke 2 jaar nieuwe drempelwaarden vast. Bekijk de drempelbedragen Europees aanbesteden vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. 

Bekijk