Hofvijver in avondlicht

Aanbestedingscentrum

Aanbestedingscentrum

Aanbestedingscentrum Techniek Nederland is een onafhankelijke organisatie die de belangen van installatiebedrijven behartigt bij aanbestedingsprocedures. Het Aanbestedingscentrum ondersteunt installatiebedrijven en technisch dienstverleners op het gebied van aanbestedingen en contractvorming van installatietechnische werken in Nederland met kennis, expertise en praktisch (juridisch) advies.

Nieuws

Fietsrotonde-600x337

#BeterAanbesteden

Twaalf branches die direct te maken hebben met de bouw willen dat alle losse veiligheidsinitiatieven zoals de veiligheidsladder en VCA worden gecombineerd tot één systeem. De gezamenlijke branches vinden de veiligheidsladder, die een aantal aannemers wil invoeren voor het grootste deel van hun leden, een te forse administratieve en financiële last.

Handen-schudden-600x337

Acties Aanbestedingscentrum Techniek Nederland 2021

De Handreiking ‘Tool voor bepaling gunningscriteria’ (voorheen ‘De EMVI-TOOL’) is nu algemeen beschikbaar. Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Nevi, Techniek Nederland en de brancheorganisaties BNA, Cumela en MKB Iinfra. Deze tool biedt de inkooppraktijk een overzichtelijk afwegingskader voor de bepaling van gunningscriteria die innovatiegericht en duurzaam inkopen bevorderen.


banner avond op de bouwplaats
banner op de bouwplaatsHandreiking Tenderkostenvergoeding

De handreiking tenderkostenvergoeding is een toelichting op bestaande wet- en regelgeving.

Het geeft meer duidelijkheid over wanneer een tenderkostenvergoeding op zijn plaats is en geeft richtlijnen over de hoogte van de vergoeding. Aanbestedende diensten het gebruiken om een tenderkostenbeleid te maken.

Grondslagen

Europese drempelwaarden 2022-2023

Overheidsopdrachten boven de drempelwaarden moeten volgens Europese regels worden aanbesteed.

Elke 2 jaar stelt de Europese Commissie nieuwe drempelwaarden vast.
De nieuwe drempelwaarden gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Zo zien de nieuwe drempelwaarden eruit