Hofvijver in avondlicht

Aanbestedingscentrum

Aanbestedingscentrum

Aanbestedingscentrum Techniek Nederland is een onafhankelijke organisatie die de belangen van installatiebedrijven behartigt bij aanbestedingsprocedures. Het Aanbestedingscentrum ondersteunt installatiebedrijven en technisch dienstverleners op het gebied van aanbestedingen en contractvorming van installatietechnische werken in Nederland met kennis, expertise en praktisch (juridisch) advies.

Nieuws


banner avond op de bouwplaats
banner op de bouwplaatsHandreiking Tenderkostenvergoeding

De handreiking tenderkostenvergoeding is een toelichting op bestaande wet- en regelgeving.

Het geeft meer duidelijkheid over wanneer een tenderkostenvergoeding op zijn plaats is en geeft richtlijnen over de hoogte van de vergoeding. Aanbestedende diensten het gebruiken om een tenderkostenbeleid te maken.

Grondslagen

Europese drempelwaarden 2024-2025

Overheidsopdrachten boven de drempelbedragen moeten volgens Europese regels worden aanbesteed.

Elke 2 jaar stelt de Europese Commissie nieuwe drempelbedragen vast. Deze drempelbedragen gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Zo zien de nieuwe drempelwaarden eruit