#BeterAanbesteden door respect voor elkaars belangen en het gebruik van gezond verstand

Op het Aanbestedingscongres 2024 werd onderstreept hoe belangrijk een empathische benadering tussen overheden en ondernemers is bij aanbestedingen. De aanstaande wetswijziging voor rechtsbescherming en de opkomst van Artificial Intelligence (AI) werden besproken als waardevolle hulpmiddelen, maar ook hoe belangrijk respect voor elkaars belangen en het gebruik van gezond verstand zijn voor succesvolle aanbestedingen. Het werd een boeiende dag, met goede gesprekken tussen de meer dan 100 deelnemers van aanbestedende diensten en marktpartijen.

Heb je het congres gemist? Lees dan snel verder om de behandelde informatie alsnog tot je te krijgen.

Congres

#BeterAanbesteden

Het Aanbestedingscongres vond plaats op 26 maart 2024 in de Week van Beter Aanbesteden. Het congres werd dan ook geopend door Alex Buursema, Programmamanager Beter Aanbesteden. Alex stond stil bij de positieve ontwikkelingen waar het programma de afgelopen 4 jaar aan heeft bijgedragen middels kennisdeling en het verstrekken van subsidies. Er is heel wat bereikt, maar ook nog een lange weg te gaan. Hoewel het programma van Beter Aanbesteden dit jaar afloopt, zal het streven naar beter aanbesteden zeker niet worden losgelaten.

Download hier de presentatie ‘Beter Aanbesteden’.

Rechtsbescherming

Kim van Kalleveen en Tamara Olivier, beleidsmedewerkers bij het ministerie van economische zaken, gaven een toelichting over het pakket aan maatregelen dat vanuit de overheid is opgesteld om te komen tot betere rechtsbescherming. Een verplicht klachtenloket voor iedere aanbestedende dienst, de aanscherping van de motiveringsplicht, opschortende werking bij bepaalde klachten, een andere positie voor de Commissie van Aanbestedingsexperts en andere maatregelen passeerden de revue.

Download de presentatie ‘Rechtsbescherming bij aanbesteden’.

Bas Drijvers, strategisch adviseur inkoop bij de gemeente Eindhoven, ging met een heldere praktijkbril in op de impact van het pakket aan maatregelen en de toepassing in de praktijk. Bas gaf met duidelijke voorbeelden uit Nota’s van Inlichtingen aan dat goede communicatie uitermate belangrijk blijft. Helaas is er nog te vaak miscommunicatie tussen inschrijvende partijen en aanbestedende diensten, en dit is zonde. In zijn verhaal pleitte Bas voor een positievere benadering en wil hij af van de term ‘klagen’ binnen aanbestedingen. Ondernemers klagen niet, maar zij komen op voor hun rechten en vragen om aanpassingen. Open gesprekken zijn het middel om veel problemen op te lossen, maar dit gebeurt helaas nog te weinig.

Download de presentatie ‘Impact wijzigingen en toepassing in de praktijk‘.

AI

Jasper Ponte, aanbestedingsspecialist bij Brink Bouw, Infra en Vastgoed ging in op de kansen en 'bedreigingen' AI bij aanbestedingen. Met enkele voorbeelden liet hij zien dat er soms al verrassend goede input verkregen kan worden via bijvoorbeeld ChatGPT. Maar hij besprak ook de risico’s, zoals het verlies van onderscheidend vermogen wanneer inschrijvers allemaal gebruik maken van chatbots voor het schrijven van EMVI-criteria. Dit vraagt om een nieuwe strategie voor aanbestedende diensten, die voorkomt dat de aanbesteding wordt gewonnen door de beste programmeur van intelligente software.

Download de presentatie ‘ChatGTP bij aanbestedingen’.

Maurice Beijk, rentmeester 2050, sloot af met een onmeunig interessant verhaal waarin hij uiteenzette dat AI het gezonde verstand niet overbodig maakt. Out of the box denken, omdenken en boerenverstand zijn paradepaardjes van Maurice en met een stortvloed aan mooie voorbeelden werden de aanwezigen getrakteerd op een portie gezond Twents verstand. Conclusie van Maurice: ‘de creatieven hebben de toekomst, je moet alleen wel bukken om de kansen die er zijn op te rapen’.

Download de presentatie ‘AI maakt gezond verstand niet overbodig’.  

Wrap-up

Joost Haest van Severijn Hulshof Advocaten vatte de middag samen met een wrap-up, waarin hij kort terugblikte op alle sprekers en alle zaken die besproken waren. Joost verwacht niet dat het maatregelpakket voor rechtsbescherming en AI de advocatuur overbodig maken. Uiteindelijk komt het toch aan op de bereidheid om begrip voor elkaar belangen en daarnaar te handelen.

Download de presentatie ‘Wrap-up Aanbestedingscongres 2024’.

 Dagvoorzitter Edwin Lokkerbol keek terug op een geslaagd en volgeboekt Aanbestedingscongres 2024 en nodigde iedereen uit volgend jaar weer aanwezig te zijn. Hier sluiten het Aanbestedingscentrum Techniek Nederland, Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, en Adviescentrum Aanbestedingen ‘Grond, Wegen en Groen’ als organiserende partijen zich graag bij aan. We zien je graag volgend jaar op het Aanbestedingscongres 2025!