Wat doen wij? Aanbestedingscentrum Techniek Nederland

Aanbestedingscentrum is een stichting die als doelstelling heeft het bevorderen van evenwichtige, objectieve en transparante vraag- en aanbodverhoudingen bij het vragen van aanbiedingen voor installatietechnische werken. Aanbestedingscentrum streeft naar een doelmatig en correct verloop van de aanbesteding, alsook het gebruik van evenwichtige contractvoorwaarden.

Vanuit haar doelstelling volgt Aanbestedingscentrum dan ook het feitelijke verloop van aanbestedingsprocedures. Om een verdere juridisering van het aanbestedingsproces te voorkomen hecht Aanbestedingscentrum er groot belang aan dat een en ander in goed overleg met opdrachtgevers, adviseurs en installateurs bereikt wordt

Daarnaast ondersteunt Aanbestedingscentrum met kennis, expertise en practisch (juridisch) advies - installatiebedrijven en technisch dienstverleners op het gebied van aanbestedingen en contractvorming van installatietechnische werken in Nederland. Doordat Aanbestedingscentrum een onafhankelijke partij is kan zij bij uitstek de aanbestedende dienst op onjuistheden wijzen. Aanbestedingscentrum slaat bovendien een brug tussen installatiebedrijven, de aanbestedende partijen en andere partners in de bouwkolom als het gaat om aanbestedingsreglementen en de gevolgen ervan voor de dagelijkse praktijk. 

Heeft u bij een aanbesteding dus te maken met bijzondere of onredelijke eisen of onduidelijke informatie, neem dan contact met ons op.