Over aanbesteden Aanbestedingscentrum ondersteunt bij aanbestedingen

Aanbesteden is het inkoopproces waarbij de opdrachtgever partijen uitnodigt om een aanbod te doen. In dit aanbod staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een voorafbepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan een van de bedrijven wordt gunning genoemd.

Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: zowel om concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) te stimuleren, als om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

Overheidsopdrachtgevers zijn verplicht om aanbestedingsregels te volgen. Uitgangspunt van deze regels zijn de beginselen van het aanbestedingsrecht, zoals het:

  • transparantiebeginsel
  • gelijkheidsbeginsel
  • objectiviteitsbeginsel
  • proportionaliteitsbeginsel

Doordat Aanbestedingscentrum een onafhankelijke partij is kan zij bij uitstek de aanbestedende dienst op onjuistheden wijzen. Aanbestedingscentrum slaat bovendien een brug tussen installatiebedrijven, de aanbestedende partijen en andere partners in de bouwkolom als het gaat om aanbestedingsreglementen en de gevolgen ervan voor de dagelijkse praktijk.

Vragen? Neem contact met ons op.