Uit de praktijk Onduidelijk of onlogische eis? Stel de vraag!

Onlangs liet een aanbestedende partij zich in een procedure bijstaan door een externe partij. Ondanks de inzet van deze partij bleken er in de selectiefase onduidelijkheden in de leidraad te staan.

Een belangrijk punt was de gevraagde omschrijving van het bedrijfsprofiel. In de selectieleidraad stonden de punten opgesomd waarmee de inschrijver inzicht in het kwaliteitsniveau zou moeten geven. In de criteria voor de beoordeling van dit bedrijfsprofiel stonden echter andere punten genoemd.

De Nota van inlichtingen van 9 pagina’s en 53 vragen en antwoorden leidde niet tot de gewenste duidelijkheid.

Na telefonisch contact door Aanbestedingscentrum (SMI) met de aanbestedende partij werden de criteria verduidelijkt. Een bijkomende was dat deze procedure speelde rondom de kerstperiode waarin veel inschrijvers een wat langere periode waren gesloten. Desondanks was verschuiven van de einddatum in eerste instantie niet aan de orde. Na het contact van Aanbestedingscentrum met de begeleidende partij verschoof de aanbestedende dienst tóch de einddatum een week.

Vraag altijd verduidelijking als dat nog nodig is. U staat dan ook sterker in het geval er tóch een juridische procedure zou volgen. Doen dus: of direct bij de aanbestedende partij óf via Aanbestedingscentrum!


Lees ook deze artikelen