Belangrijkste bevindingen uit de Monitor Beter Aanbesteden

Wanneer je meedoet aan een aanbesteding gaat het vaak goed. Toch krijgen wij geregeld signalen vanuit leden dat er nog ruimte is voor verbeteringen. Het programma Beter Aanbesteden loopt al een tijdje met als doel om aanbestedingen te verbeteren. Maar hoe hangt de vlag er nu bij? De Monitor Beter Aanbesteden geeft een beeld over de voortgang van het programma. De uitkomsten maken duidelijk dat aanbestedende diensten en marktpartijen positiever zijn over zichzelf dan over elkaar.

AANBESTEDEN

Belangrijkste bevindingen

Waar aanbestedende diensten vinden dat ze tijdens een aanbesteding veel ruimte voor dialoog bieden, ervaren marktpartijen dit anders. Met name rond de risico’s en aansprakelijkheden proportioneel verdelen en gunningsbeslissingen zorgvuldig maken en duidelijk toelichten. Aan de andere kant vinden marktpartijen dat zij goed op de hoogte zijn van de huidige aanbestedingsregels en procedures, waar aanbestedende diensten dit in veel mindere mate ervaren.

De uitslagen laten een duidelijk verschil in beleving zien tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Bekijk voor meer informatie de feitenrapportage op de website van PIANOo.

Denk mee

Heb je ideeën hoe we het aanbestedingsproces kunnen verbeteren? Laat het ons weten! Techniek Nederland is betrokken bij het programma Beter Aanbesteden, onder andere om de rechtsbescherming bij aanbestedingen voor marktpartijen te verbeteren. Bij het Aanbestedingscentrum van Techniek Nederland kun je terecht voor vragen of ondersteuning bij klachten.

Workshops aanbestedingen en bouwrecht

Wil je meer kennis opdoen over aanbestedingen of verschillende contractvormen? Dat kan! Vanuit het Aanbestedingscentrum Techniek Nederland bieden wij meerdere workshops op het gebied van aanbestedingen- en bouwrecht. Dit najaar starten deze workshops: