Instrumenten voor een nog betere samenwerking in RVB-projecten

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Techniek Nederland hebben een overzicht ontwikkeld van instrumenten voor een betere samenwerking in de driehoek: RVB, installatiebedrijven en eindgebruikers. De instrumenten kunnen ingezet worden om de samenwerking te versterken, met als doel om tot meer tevreden eindgebruiker(s) en een optimaal projectresultaat voor installatiebedrijven en het RVB te komen. Op maandag 30 oktober werd de opbrengt van de werkgroep gepresenteerd tijdens het strategiediner van het RVB en Techniek Nederland

Foto-Doekle-enz-1600x900

Samenwerken in de driehoek

In de werkgroep zijn het RVB, SPIE Nederland, Homij Technische Installaties B.V., EQUANS, Heijmans Nederland B.V., Endenburg Elektrotechniek B.V. en Techniek Nederland vertegenwoordigd. Zij stelden zich als doel om tot concrete producten te komen om de samenwerking in projecten voor alle partijen te verbeteren. Hiervoor formuleerde zij deze doelstelling:

Het overtreffen van alle individuele en gemeenschappelijke doelen van de stakeholders binnen de driehoek door middel van samenwerking op basis van integriteit, respect, transparantie en gelijkwaardigheid in het hele proces van initiatief, aanbesteding, uitvoering tot en met overdracht.

Instrumenten

Er zijn 12 instrumenten opgenomen die ingezet kunnen worden in verschillende fases van het proces: van voorbereiding en aanbesteding naar uitvoering en overdracht. Het RVB is proceseigenaar en bespreekt met de betrokken partijen welke instrumenten ingezet worden in de samenwerking. Partijen kunnen dit uiteraard ook zelf bespreekbaar maken.

Download de instrumenten hier.

Vervolg

De komende periode worden pilotprojecten vanuit het RVB aangewezen waarin de instrumenten worden gebruikt. Na evaluatie hiervan wordt de flyer aangescherpt met de geleerde lessen en zal het verder met de markt gedeeld worden.