De Week van Beter Aanbesteden start op 27 maart

Aanbesteden is een fascinerend proces, dat aanbestedende diensten en ondernemers ieder op hun eigen manier beleven. In De Week van Beter Aanbesteden - van 27 t/m 31 maart – worden er diverse activiteiten en kennissessies georganiseerd waarin goed samenspel tussen overheden en ondernemers centraal staan.

Week-van-beter-aanbesteden-1600x900

Bezoek het Aanbestedingscongres 2023

Op 30 maart organiseert Aanbestedingscentrum Techniek Nederland in samenwerking met Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra en Adviescentrum Aanbestedingen ‘Grond, Wegen en Groen’ het Congres Aanbesteden in een veranderde wereld. Op dit congres delen we tips over hoe u het meest haalt uit een aanbestedingsproces, zowel als opdrachtgever als opdrachtnemer.

Kennissessies

In De Week van Beter Aanbesteden worden er dagelijks (online) kennissessies georganiseerd waarin aanbestedende diensten en ondernemers laten zien hoe zij de aanbestedingspraktijk voor en met elkaar verbeteren. Bekijk het programma op de website van PIANO0.

Beter Aanbesteden Magazine

Deze week is de tweede editie van het Beter Aanbesteden Magazine verschenen, met interessante interviews en artikelen over samenwerking, inkoopproces en strategie. Het magazine kun je hier online bekijken.

Beter Aanbesteden

Het Programma Beter Aanbesteden 2021 – 2024 is een coproductie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), PIANOo, VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland. Het biedt ondersteuning aan initiatieven uit (vooral) de regio, gericht op het verbeteren van het inkoopproces en de dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers. Techniek Nederland is betrokken in het programma om op te komen voor de belangen van installatiebedrijven bij overheidsaanbestedingen.

Heeft u suggesties voor verbetering van de aanbestedingspraktijk of wilt u een signaal afgeven? Meld het dan bij Marissa Willemse. Er is ruimte om samen met bedrijven initiatieven op te starten.