Wijziging Aanbestedingsbesluit in Gids Proportionaliteit

Het niet vergoeden van tenderkosten is onder bepaalde omstandigheden disproportioneel, meent de Adviescommissie Gids Proportionaliteit. De Gids Proportionaliteit is aangepast om te voorkomen dat aanbestedende diensten bij voorbaat een vergoeding van inschrijfkosten uitsluiten.

 

Calculeren voor aanbesteding

De verschillende fracties hebben vragen gesteld over het Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met de wijziging Gids Proportionaliteit. Het bericht hierover en de volledige kamerbrief kunt u lezen op de website van PIANOo, het expertisecentrum voor aanbesteden.