Traject ‘lichte herziening UAV 2012’: werkgroep en consultatie

Het traject ‘lichte herziening van de UAV 2012’ is op 7 december gestart met een kennismakingsbijeenkomst van de werkgroep. Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) gaat in opdracht van Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dit traject begeleiden. De werkgroep bestaat uit (in totaal 6) vertegenwoordigers van opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde.

1147053032

Techniek Nederland heeft zitting in deze werkgroep samen met Bouwend Nederland en MKB INFRA/AFNL. Op verzoek van het Ministerie is voor het traject een (eerste) internetconsultatie opgezet, die voor een ieder toegankelijk is van 18 december 2020 tot 29 januari 2021. Deze eerste consultatie is toegankelijk via de rijkswebsite internetconsultatie.nl.

In januari 2021 zal Techniek Nederland een standpunt formuleren als achtergrondinformatie bij deze consultatie en op de website publiceren. Mocht u zelf op de consultatie willen reageren, wacht dan eerst ons standpunt af.