Nieuwe naam SMI en Magazine ‘Aanbesteden, de techniek van het doorbouwen’

In plaats van het jaarlijkse aanbestedingscongres hebben het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra en het Aanbestedingscentrum Techniek Nederland (nieuwe naam SMI) samen een magazine gemaakt, genaamd ‘Aanbesteden, de techniek van het doorbouwen’.

Aanbestede--1600x900

Aanbestedingscentrum Techniek Nederland, de nieuwe naam van SMI

Deze naamswijziging zorgt dat onze stichting, die óók met de nieuwe naam onafhankelijk blijft werken,
makkelijker en directer aan Techniek Nederland te linken is. De nieuwe naam geeft ook de nieuwe rol weer die de stichting steeds meer krijgt: van aanbestedingswaakhond naar adviseur bij aanbestedingsprocessen.

Magazine ‘Aanbesteden, de techniek van het doorbouwen’

Aanbesteden en samenwerken in deze tijd is niet altijd even makkelijk. Maar uit de interviews en opinieartikelen blijkt dat het tóch mogelijk is: soms achter de schermen, zoals bij de klankbordgroep rechtsbescherming. Maar vaak ook zichtbaar in de aanbestedingen en contracten zoals bij het Rijksvastgoedbedrijf, de Triodos Bank of de gemeente Eindhoven.

Maar vorm vooral zelf uw gedachten na het lezen van het magazine. Deel het in uw netwerk en laat ons weten wat u ervan vindt.