Nieuwe handreikingen Actieagenda Beter Aanbesteden

Om de aanbestedingspraktijk te verbeteren bestaat al enkele jaren het initiatief Beter Aanbesteden. Techniek Nederland is één van de partners in dit initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit verschillende werkgroepen, bestaande uit opdrachtnemers en opdrachtgevers is er een gezamenlijke actieagenda vastgesteld.

aanbesteden iStock-945078282

Met twee nieuwe handreikingen is er door Bouwend Nederland nu invulling gegeven aan de actiepunten 11 en 12.

Handreiking Nader selecteren

Deze handreiking moet aanbestedende dienst helpen te bepalen of nadere selectie de juiste procedure is om te komen tot een goed aantal mogelijke inschrijvers.

De handreiking heeft vijf gouden regels gedefinieerd:

  1. Alleen als het echt nodig is;
  2. Vinger aan de pols;
  3. Tijdig en transparant
  4. Niet loten, niet discrimineren;
  5. Ruim baan voor inschrijvers.

Handreiking Gefaseerd aanbesteden

Deze handreiking biedt hulp aan aanbestedende diensten bij het aanbesteden van een samenwerkingsvorm, zoals een bouwteam. De Handreiking beschrijft de mogelijkheden, voordelen, de aandachtpunten en het proces wanneer deze vorm van aanbesteden een optie is. Daarnaast staan er vijf succesfactoren verder uitgewerkt.