Inzet Techniek Nederland op lichte herziening uav 2012

In aanvulling op onze notificatie van 16 december 2020 over de lichte herziening van de UAV 2012 delen we u graag mee dat (in overleg met de ledendenktank) door Techniek Nederland zal worden ingezet op een lichte herziening, conform de opdracht vanuit het ministerie BZK aan het Instituut voor Bouwrecht (IBR).

UV02067-1600

Dit vanwege het evenwichtige karakter van de UAV 2012, welke aansluit op het merendeel van de huidige bouw- en installatiepraktijk in Nederland. De manier van werken onder de UAV 2012, met bijvoorbeeld de wijze van directievoering, is bekend voor de bouwpraktijk en werkt goed.

Verder vinden wij het van belang een verhoging van administratieve last (bijvoorbeeld bij het aanleveren van een consumentendossier of opleverdossier ‘as built’) voor Opdrachtnemers zo klein als mogelijk te houden. Techniek Nederland streeft naar zo veel mogelijk eenduidigheid en waar mogelijk duidelijke voorschriften om discussies tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de uitvoering van projecten te voorkomen.

Mocht u van plan zijn de consultatievragen in te vullen, dan kunt u met bovenstaande lijn rekening houden. Als er relevante ontwikkelingen zijn, laten we het u weten. Bij vragen kunt u contact opnemen met Margreet Stok.