Een inspirerend werkbezoek voor Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De Nederlandse infrastructuur -tunnels, sluizencomplexen, wegen- is toe aan grootschalige vernieuwing en uitbreiding. Daarbij speelt techniek en vermindering van de CO2-uitstoot een cruciale rol. Om de doelen te bereiken wil Rijkswaterstaat op een andere manier gaan samenwerken met marktpartijen; sleutelwoorden daarbij zijn gelijkwaardigheid, vakmanschap, verbinden en vertrouwen.

Doekle Terpstra op werkbezoek in eindhoven

Op uitnodiging van Techniek Nederland reisde de top van Rijkswaterstaat onder leiding van directeur-generaal Michèle Blom af naar Eindhoven om te horen én te zien hoe een vernieuwende aanpak hier succesvol is bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Zij werden ter plaatse ontvangen door directeur Aukje Kuypers van Kuijpers en gemeentesecretaris Aline Zwienstra. Ook Techniek Nederland was van de partij met voorzitter Doekle Terpstra, algemeen directeur Erik van Engelen en programmamanager Michel Wijbrands.

Duurzame renovatie

Niet alleen verduurzaming staat hoog op de agenda van Rijkswaterstaat. Dat geldt ook voor circulair bouwen en digitalisering. In Eindhoven laat de bouwcombinatie !Impuls met Kuijpers als contracthouder zien hoe innovatief aanbesteden en samenwerken op basis van gelijkwaardigheid leidt tot klinkende resultaten bij de duurzame renovatie van een aantal gemeentelijke gebouwen in het stadshart.

Vernieuwende aanpak

De vernieuwende aanpak is even simpel als doeltreffend. De gemeente stelde het einddoel vast: het realiseren van maximale verduurzaming binnen het beschikbare renovatie- en onderhoudsbudget. Vervolgens was de open vraag aan marktpartijen hoe zij deze doelstelling zouden kunnen realiseren. Programmanager huisvesting Joyce Vercoelen van de gemeente: ‘We hadden niet gedacht dat deze aanpak zó goed zou werken. We hebben doelen behaald waarvan we niet hadden durven dromen!’

Gelijkwaardige samenwerking

Voor directeur Aukje Kuypers is het succes van deze manier van aanbesteden en samenwerken geen verrassing. ‘Techniek is tegenwoordig in belangrijke mate bepalend voor de succes van een project. Daarbij past het traditionele model van aannemer – onderaannemer niet langer.’ Volgens Kuypers moet samenwerking op basis van gelijkwaardigheid én het aanbieden van duurzame technische oplossingen de norm worden.

Aanknopingspunten

Directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat zag in de projectaanpak veel aanknopingspunten. ‘Dit project laat zien hoe ver je kunt komen als technisch dienstverleners en andere projectpartners de ruimte krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Dit bezoek geeft letterlijk energie!’

Innovatief aanbesteden

Ook voorzitter Doekle Terpstra was onder de indruk. ‘We kunnen met elkaar veel meer bereiken dankzij innovatief aanbesteden. Dit is dé manier om de uitdagingen in de infratechniek aan te pakken. Techniek Nederland denkt graag mee met Rijkswaterstaat om dit vorm te geven.’