#BeterAanbesteden

Techniek Nederland zet zich in voor een verbetering van de aanbestedingspraktijk. Wij zorgen er niet alleen voor dat aanbestedingen juridisch kloppen maar vooral ook aansluiten bij de praktijk. Kunnen de administratieve lasten verlaagd worden? Gaat het eerlijk en staat iedereen gelijk? Dit doen we onder andere door gesprekken met aanbestedende diensten aan te gaan, voorlichting te geven en mee te denken over verbeteringen en vernieuwingen van de aanbestedingspraktijk.

Zwevende-fietsrotonde-UV05730-1600

Actieagenda Beter Aanbesteden

In 2018 - 2019 is gewerkt aan een actieagenda Beter Aanbesteden. Verschillende lidbedrijven van Techniek Nederland hebben hier actief aan bijgedragen. Deze actieagenda is inmiddels afgerond. Over onderwerpen zoals SROI beleid, paritaire voorwaarden, gunnen op laagste prijs, EMVI tool en tenderkosten zijn gezamenlijke afspraken gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld een aanbeveling om als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar de dialoog aan te gaan over risico's. En een aanbeveling voor aanbestedende diensten om vroeg hun inkoopbeleid en kalender te publiceren. Nu is het zaak dat deze actieagenda in de praktijk wordt toegepast. Aan deze oproep wordt nu gehoor gegeven. Zie ook ons standpunt over aanbesteden op de Techniek Nederland website.

Programma Beter Aanbesteden 2021 – 2024

Het Programma Beter Aanbesteden is een coproductie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), PIANOo, VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland. Het programma biedt ondersteuning aan initiatieven uit (vooral) de regio, gericht op het verbeteren van het inkoopproces en de dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers. Het doel blijft om de inkooppraktijk verder te professionaliseren. Dit doen we via bewustzijn, kennis, toepassing en dialoog. De doelgroep is publieke opdrachtgever en ondernemers waarbij het met name gaat om gemeentes en MKB. Meer informatie over het programma vindt u op deze webpagina van PIANOo.

Bijeenkomsten

Vanuit het programma worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Techniek Nederland informeert u hierover en u wordt uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Zo start op 28 maart 2022 de week van #BeterAanbesteden. Meer informatie vindt u op deze webpagina van PIANOo. Het Aanbestedingscongres op 29 maart 2022 van Techniek Nederland maakt ook onderdeel uit van de week van #BeterAanbesteden. 

Doe mee

Heeft u suggesties voor verbetering van de aanbestedingspraktijk of wilt u een signaal afgeven, meld het dan bij Marissa Willemse. Er is ruimte om samen met bedrijven initiatieven op te starten. Samen met de regiomanager van Beter Aanbesteden gaan we dan aan de slag. U kunt zich ook aanmelden voor de LinkedIn groep van Beter Aanbesteden.