Per 1 januari 2022 gewijzigde Gids Proportionaliteit

De gewijzigde Gids Proportionaliteit is recent gepubliceerd. De wijzigingen zullen op 1 januari 2022 in werking treden.

typen op laptop

Wat zijn de wijzigingen

De wijzigingen gaan over rechtsbescherming bij aanbestedingen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is bezig om de rechtsbescherming bij aanbesteden voor ondernemers te verbeteren. Een van die maatregelen is het aanpassen van de Gids Proportionaliteit. De nieuwe gids geeft verschillende praktische handvatten. Belangrijk blijft om zo vroeg mogelijk vragen te stellen of bezwaren kenbaar te maken. Verder zijn enkele gewijzigde onderwerpen:

  • Aanbesteder dient een inhoudelijk antwoord te geven.
  • Geen vraag stellen is niet direct verval van rechten, wel proactieve houding vereist.
  • Stand-still periode ook voor meervoudig onderhandse procedure.
  • Uitsluiting van opschorting aanbestedingstermijn is disproportioneel.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp en de publicatie van de nieuwe Gids Proportionaliteit, zie deze webpagina van PIANOo. Mocht u vragen hebben dan kunt u ook altijd contact opnemen met Marissa Willemse van Techniek Nederland.