Column Marissa Willemse: Aanbestedingsvakantie

De zomervakantie, daar was ik helemáál nog niet mee bezig. Tot een aanbestedende dienst mij belde. Met het oog op de naderende vakantieperiode vroeg hij zich af of installateurs uit de voeten zouden kunnen met de door hem vastgestelde inschrijvingstermijnen. Ik moest even van mijn verbazing bekomen en dat zette me aan het denken. Waarom is het eigenlijk zo uitzonderlijk dat een aanbesteder meedenkt met de vakantieplannen van inschrijvers?

Zon-1600x900

De zomer staat voor de deur en ook een groot deel van de installatiebranche trekt er binnenkort weer op uit. Maar projecten en aanbestedingen gaan te vaak ook in de zomerperiode door. Helaas houdt niet iedere aanbesteder namelijk rekening met de vakantieperiode bij het publiceren van aanbestedingen en inschrijvingstermijnen.

De aanbesteder die mij belde, vroeg me ook of bedrijven nog steeds zo krap in hun technische vakmensen zitten als vorige zomer. Ook dat is eigenlijk een voor de hand liggende vraag, die je misschien wel van iedere aanbesteder zou mogen verwachten. Tijdig communiceren en met elkaar meedenken zorgt ervoor dat we de beschikbare mensen en middelen optimaal kunnen inzetten voor het uitvoeren van projecten. Het is nog lang geen gewoonte, maar wanneer het wél gebeurt, word ik er blij van.

Ik heb de aanbestedende dienst verteld dat de vraag naar vakmensen niet kleiner is geworden. Integendeel. Het tekort aan personeel is mogelijk nog nijpender dan afgelopen zomer. Dat geldt niet alleen voor technici, maar ook voor calculatoren en anderen die deel uitmaken van een tenderteam.

Sommige aanbestedende diensten hebben het idee dat inschrijvers na de publicatie op Tenderned nog dezelfde dag aan de slag gaan. Dat is een illusie. Het formeren van een tenderteam kost al gauw drie maanden. In combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt zou die wetenschap voor aanbesteders voldoende reden moeten zijn om tijdig te publiceren. Want tijdig publiceren loont, zowel voor de aanbesteder als voor de inschrijver.

Aanbestedingsprocedures vragen om een realistische planning. Aan de kant van de ondernemer én van de aanbesteder. Maak inzichtelijk welke projecten in voorbereiding zijn, zodat ondernemers op tijd weten wat ze kunnen verwachten en waarmee ze rekening moeten houden. Juist nu er volop werk is, is het belangrijk dat we dat zo efficiënt mogelijk organiseren. Het komt de aanbieding én de kwaliteit van het werk ten goede.

Uiteraard wens ik iedereen een fijne, welverdiende vakantie. Door goed rekening met elkaar te houden maken we er meteen een aanbestedingsvakantie van!

Mr. Marissa Willemse
Stichting Marktwerking Installatietechniek (SMI), onderdeel van Techniek Nederland