Marktvisie Samenwerken in de sector

Graag willen wij de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers verbeteren. Alleen door een goede samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen we inspelen op de toekomstige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zonder elkaar te beconcurreren. Met de Marktvisie neemt Techniek Nederland samen met de leden het initiatief om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Samen met opdrachtgevers (zoals Rijkswaterstaat, de Waterschappen en het Rijksvastgoedbedrijf) en opdrachtnemers (verenigd in partijen als de Aannemersfederatie, IngenieursNL, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers en Astrin) heeft UNETO-VNI (nu Techniek Nederland) op 13 januari 2016 de Marktvisie ondertekend. In deze Marktvisie hebben we gezamenlijk beschreven hoe wij het plezier in het bouwen, installeren, adviseren én opdrachtgeven weer terug kunnen krijgen. Want dat is nodig, willen we de uitdagingen van de 21e eeuw aankunnen.

Waarom is de Marktvisie nodig?

Toenemende concurrentie, beperkte budgetten, van de ene crisis naar de andere crisis, dalende prijzen en verschuivende risico’s spelen de markt parten. Deze factoren hebben er de afgelopen jaren toe geleid dat het samenwerken soms moeizaam ging. Het plezier in het werk, de trots op het vakmanschap had plaatsgemaakt voor juridische fijnslijperij, vervelende krantenkoppen en onderling wantrouwen.  

De afgelopen jaren is er gecalculeerd onder de kostprijs om tijdens de projecten in een harde strijd met de opdrachtgever op basis van meerwerk het hoofd boven water te houden. De focus lag op eigen resultaten in plaats van op het project. Zowel tijdens de offertefase als de uitvoeringsfase werden te vaak de kaarten voor de borst gehouden. Ook zijn we te gretig geweest om projecten aan te nemen en verantwoordelijkheden op ons te nemen. En dat terwijl er nog onvoldoende kennis en kunde in huis was om aan de veranderende vraag van de opdrachtgever te voldoen.

Actiepunten Marktvisie Techniek Nederland

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende kennis en kunde in de sector komt en blijft. We vinden het ook belangrijk daar samen aan te werken. Wij willen transparant zijn. We durven het gesprek aan te gaan en open en eerlijk naar elkaar te communiceren over de goede maar ook de minder goede zaken.

De kernpunten waar wij aan willen werken zijn:

  • Gezonde verhoudingen in de branche waarbij redelijke voorwaarden worden gehanteerd
  • Werken vanuit een structuur die nieuw gedrag en onderling vertrouwen stimuleert
  • Kostenreductie waarbij de maatschappij en alle partijen in de keten gebaat zijn

Samen zijn we verantwoordelijk

Techniek Nederland gaat van woorden naar daden! Wij gaan ons inzetten om alle leden mee te nemen, te helpen, te inspireren en aan te spreken op de leidende principes van de marktvisie. We moeten allemaal aan de slag. Niet alleen de grote, maar ook de kleine bedrijven zullen kleur moeten bekennen. Nu is het moment om te laten zien dat we met nieuw élan Nederland weer een beetje mooier gaan maken. Wij hebben er zin in en gaan ervoor. Dit gaan we dóén!

Wat kan ik nu al doen?

Onderteken ook de Marktvisie! Heeft u suggesties, vragen, ideeën of wilt u meewerken? Neem dan contact met ons op.

Bekijk de afspraken over de Marktvisie:

Download het rapport Marktvisie