Aanbestedingsregels – Europese richtlijn 2014/24

Het belangrijkste doel van de Europese aanbestedingsregels is 1 interne markt voor overheidsopdrachten binnen de Europese Unie (EU). Omdat er meer opdrachten openbaar zijn, hebben bedrijven meer kans op opdrachten. Nederlandse bedrijven maken dus kans op buitenlandse opdrachten en andersom.

Om alle leveranciers en aannemers in de Europese Unie gelijke kansen te geven om een overheidsopdracht te verwerven, moet een aanbesteding in heel Europa volgens eenvormige en controleerbare procedures verlopen en de selectie plaatsvinden met inachtneming van objectieve en doorzichtige criteria.

De belangrijkste aanbestedingsregels staan in Europese richtlijnen voor aanbestedingen: