Aanbestedende diensten

Een aanbestedende dienst kan zijn de overheid of publiekrechtelijke instellingen.
Onder de overheid vallen ook de Staat, provincies, gemeenten en waterschappen.
Bij samenwerkingsverbanden tussen de overheid en/of publiekrechtelijke instellingen geldt de aanbestedingsplicht voor het samenwerkingsverband als geheel. Soms zijn de samenwerkende partijen ook nog individueel aanbestedingsplichtig.

Bekijk de site van Rijksoverheid over Aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten